ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอศรีบุญเรือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ท้องที่อำเภอศรีบุญเรืองประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 14 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลจอมทอง''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศรีบุญเรือง
* '''เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองใหม่ทั้งตำบล www.nmt.or.th/nongbue/nonsungplueai/Lists/List2/NewsView.aspx
* '''เทศบาลตำบลโนนสะอาด ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสะอาดทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลยางหล่อ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางหล่อทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม