ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไตรไนโตรโทลูอีน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ด้วยการใช้งานอย่างกว้างขวาง ทำให้ทีเอ็นทีเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวัดความเข้มของระเบิด และวัตถุระเบิดอื่นๆ โดยเทียบประสิทธิภาพกับทีเอ็นที เรียกว่า "TNT equivalent"
 
คุณสมบัติ
trinitrotoluene มีลักษณะเป็นผลึกสีเหลือง เรียวคล้ายเข็ม ละลายในน้ำได้น้อยแต่จะละลายได้ดีในตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น ether,acetone,benzene และ pyridine เนื่องจากมีจุดหลอมเหลวต่ำกว่า 80.35°C ดังนั้นจึงสามารถหลอมละลาย TNT โดยใช้ความร้อนจากไอน้ำ TNT มีความเป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์เมื่อถูกผิวหนังจะทำให้เกิดการแพ้ได้
 
ความสามารถในการละลายน้ำ 130 มก/ลิตร ที่อุณหภูมิ 20°C
แรงดันไอน้ำที่ 20°C 1.5-6 mbar
{{โครงเคมี}}
 
3

การแก้ไข