เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

* ''[[Good Will Hunting]]'' - [[Danny Elfman]]
* ''[[Kundun]]'' - [[Philip Glass]]
* ''''[[ดับโหด แอล.เอ. เมืองคนโฉด]]'' (L.A. Confidential) - [[Jerry Goldsmith]]
 
=== ดนตรีประกอบภาพยนตร์(เพลงหรือตลก)ยอดเยี่ยม ===
ผู้ใช้นิรนาม