ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรคหลอดเลือดสมอง"

(ใส่ลิงก์ข้ามภาษาด้วยบอต)
* [http://www.canadianstrokenetwork.ca Canadian Stroke Network]
* [http://www.safestroke.org Stroke Alliance For Europe (SAFE)]
* [http://www.jirungclinic.com/news-detail.php?pContentId=82 Preventive]
 
[[หมวดหมู่:โรคระบบหัวใจหลอดเลือด]]
[[หมวดหมู่:สาเหตุการเสียชีวิต]]
[[หมวดหมู่:ประสาทวิทยา]]
ผู้ใช้นิรนาม