ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{วิกิประเทศไทย}}
{{วิกิประเทศไทย}}
{{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย
| ชื่อ = วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
| ภาพ = [[ภาพ:Rtanc_logo.jpg|right]]
| ชื่ออังกฤษ = Royal Thai Army Nursing College
| วันที่ก่อตั้ง = [[19 สิงหาคม]] [[พ.ศ.2506]]
| คณบดี = พลตรีหญิง คุณหญิงรัชนีกร คงอุทัยกุล
| สีประจำคณะ =
| วารสารคณะ =
| สัญลักษณ์คณะ =
| ที่อยู่ =317/ 6 ถนนราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
| เว็บ = [http://www.rtanc.ac.th/ http://www.rtanc.ac.th]
}}
'''วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก''' เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าฯ [[กรมแพทย์ทหารบก]] และเป็นสถาบันสมทบของ [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
== ประวัติ ==
ช่วงหลังยุค[[สงครามโลกครั้งที่ 2]] [[กองทัพบก]]และประเทศชาติ ขาดบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้บริการสุขภาพแก่ทหาร และประชาชน
[[ภาพ:Rtanc_logo.jpg|right]]
ช่วงหลังยุค[[สงครามโลกครั้งที่ 2]] กองทัพบกและประเทศชาติ ขาดบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้บริการสุขภาพแก่ทหาร และประชาชน
จึงได้ก่อตั้ง "'''โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก'''" เมื่อวันที่ [[19 สิงหาคม]] [[พ.ศ.2506]] เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพกองทัพบก โดยให้เป็นหน่วยงานในสังกัดของ[[โรงเรียนเสนารักษ์]] กรมแพทย์ทหารบก และได้เปิดรับนักเรียนพยาบาลเป็นรุ่นแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตร เมื่อปี [[พ.ศ.2507]] จำนวน 37 นาย ต่อมาในปี [[พ.ศ.2533]] ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "'''กองนักเรียนพยาบาล'''" และ [[พ.ศ.2527]] ได้รับการยกวิทยาฐานะเป็น "'''วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก'''" ขึ้นตรงต่อศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าฯ กรมแพทย์ทหารบก ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้การแต่งตั้งยศเป็น "จ่าสิบโทหญิง" ต่อมาได้เปิดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นหลักสูตรเฉพาะกาล ผู้สำเร็จตามหลักสูตรจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น "สิบตรีหญิง" และปี [[พ.ศ.2528]] วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบของ [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
32,569

การแก้ไข