ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{วิกิประเทศไทย}}
'''วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก''' เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าฯ [[กรมแพทย์ทหารบก]] และเป็นสถาบันสมทบของ [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
== ประวัติ ==
[[ภาพ:Rtanc_logo.jpg|right]]
ช่วงหลังยุค[[สงครามโลกครั้งที่ 2]] กองทัพบกและประเทศชาติ ขาดบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้บริการสุขภาพแก่ทหาร และประชาชน
จึงได้ก่อตั้ง "'''โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก'''" เมื่อวันที่ [[19 สิงหาคม]] [[พ.ศ.2506]] เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพกองทัพบก โดยให้เป็นหน่วยงานในสังกัดของ[[โรงเรียนเสนารักษ์]] กรมแพทย์ทหารบก และได้เปิดรับนักเรียนพยาบาลเป็นรุ่นแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตร เมื่อปี [[พ.ศ.2507]] จำนวน 37 นาย ต่อมาในปี [[พ.ศ.2533]] ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "'''กองนักเรียนพยาบาล'''" และ [[พ.ศ.2527]] ได้รับการยกวิทยาฐานะเป็น "'''วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก'''" ขึ้นตรงต่อศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าฯ กรมแพทย์ทหารบก ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้การแต่งตั้งยศเป็น "จ่าสิบโทหญิง" ต่อมาได้เปิดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นหลักสูตรเฉพาะกาล ผู้สำเร็จตามหลักสูตรจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น "สิบตรีหญิง" และปี [[พ.ศ.2528]] วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบของ [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
32,569

การแก้ไข