ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มะเร็งเซลล์ตับ"

มีชื่อที่ใช้ทับศัพท์ใน ICD-10-TM จึงนำมาใส่ในบทความด้วย +เก็บกวาดด้วยสจห.
(มีชื่อที่ใช้ทับศัพท์ใน ICD-10-TM จึงนำมาใส่ในบทความด้วย +เก็บกวาดด้วยสจห.)
| MeshID = D006528
}}
'''มะเร็งเซลล์ตับ''' หรือ '''เฮปาโตเซลลูลาร์ คาร์ซิโนมา''' ({{lang-en|hepatocellular carcinoma - HCC}}) เป็น[[มะเร็ง]]ที่กำเนิดขึ้นใน[[ตับ]] มะเร็งเซลล์ตับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 จากการเสียชีวิตจากมะเร็งทุกชนิดทั่วโลก โดยมีผู้ป่วยอยู่กว่า 500,000 คน อุบัติการณ์ของมะเร็งเซลล์ตับพบมากใน[[เอเชีย]]และ[[แอฟริกา]]ซึ่งมีการระบาดของ[[โรคตับอักเสบจากไวรัส]]ตับอักเสบ[[ไวรัสตับอักเสบบี|บี]]และ[[ไวรัสตับอักเสบซี|ซี]]อยู่มาก โรคตับอักเสบจากไวรัสนี้มีส่วนอย่างมากในการทำให้เกิดโรคตับเรื้อรังและนำไปสู่มะเร็งเซลล์ตับในที่สุด
 
อาการที่นำผู้ป่วยมะเร็งเซลล์ตับมาพบแพทย์ในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีต ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ในระยะท้ายของโรคด้วยอาการปวดท้องด้านบนขวา น้ำหนักลด และมีอาการแสดงของโรคตับที่เป็นมากเกินกว่าร่างกายจะชดเชยได้ ปัจจุบันมะเร็งเซลล์ตับได้รับการตรวจพบในระยะแรกๆ มากขึ้นเนื่องจากการตรวจคัดกรองที่ทำเป็นประจำในผู้ป่วยตับแข็งโดยใช้ภาพถ่ายรังสีส่วนตัดและการตรวจด้วยระดับ[[อัลฟาฟีโตโปรตีน]]ในเลือด
 
ผู้ป่วยบางรายอาจได้รับผลดีจากการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกแม้จะชั่วคราว ในขณะที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่สามารถรับการรักษาด้วยการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกได้เนื่องจากเมื่อตรวจพบโรคก็ลุกลามไปมากแล้ว หรือจากความรุนแรงของโรคตับเองซึ่งควรจะได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนตับ โดยรวมทั่วโลกมีผู้ป่วยเพียงจำนวนน้อยที่สามารถเข้าถึง[[การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ]]ได้ แม้แต่ในประเทศพัฒนาแล้วก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องความขาดแคลนอวัยวะ ในผู้ป่วยเหล่านี้การรักษาแบบทำลายชิ้นเนื้อเฉพาะที่เช่นการรักษาด้วยการทำลายชิ้นเนื้อด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (radiofrequency ablation) การอุดหลอดเลือดด้วยยา (chemoembolization) และยาเคบีบำบัดชนิดใหม่ๆ อาจช่วยยืดชีวิตของผู้ป่วยในลักษณะของ[[การรักษาแบบประคับประคอง]]ได้
== ปัจจัยเสี่ยง ==
== อาการและอาการแสดง ==
== พยาธิกำเนิด ==
== การวินิจฉัย ==
=== พยาธิวิทยา ===
=== การกำหนดระยะ ===
== การดูแลรักษา ==
== พยากรณ์โรค ==
== วิทยาการระบาด ==
=== ประเทศนอกเหนือจากซีกโลกตะวันตก ===
=== อเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก ===
== สังคมและวัฒนธรรม ==
=== การตระหนักรู้ ===
=== บุคคลมีชื่อเสียง ===
== อ้างอิง ==
{{reflist|2}}
18,833

การแก้ไข