ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มะเร็งเซลล์ตับ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
ผู้ป่วยบางรายอาจได้รับผลดีจากการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกแม้จะชั่วคราว ในขณะที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่สามารถรับการรักษาด้วยการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกได้เนื่องจากเมื่อตรวจพบโรคก็ลุกลามไปมากแล้ว หรือจากความรุนแรงของโรคตับเองซึ่งควรจะได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนตับ โดยรวมทั่วโลกมีผู้ป่วยเพียงจำนวนน้อยที่สามารถเข้าถึง[[การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ]]ได้ แม้แต่ในประเทศพัฒนาแล้วก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องความขาดแคลนอวัยวะ ในผู้ป่วยเหล่านี้การรักษาแบบทำลายชิ้นเนื้อเฉพาะที่เช่นการรักษาด้วยการทำลายชิ้นเนื้อด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (radiofrequency ablation) การอุดหลอดเลือดด้วยยา (chemoembolization) และยาเคบีบำบัดชนิดใหม่ๆ อาจช่วยยืดชีวิตของผู้ป่วยในลักษณะของ[[การรักษาแบบประคับประคอง]]ได้
==ปัจจัยเสี่ยง==
==อาการและอาการแสดง==
==พยาธิกำเนิด==
==การวินิจฉัย==
===พยาธิวิทยา===
===การกำหนดระยะ===
==การดูแลรักษา==
==พยากรณ์โรค==
==วิทยาการระบาด==
===ประเทศนอกเหนือจากซีกโลกตะวันตก===
===อเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก===
==สังคมและวัฒนธรรม==
===การตระหนักรู้===
===บุคคลมีชื่อเสียง===
== อ้างอิง ==
{{reflist|2}}
12,404

การแก้ไข