ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิซิโดร์ ไอแซก ราบี"

แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.)
{{เก็บกวาด}}
{{Infobox_scientist
| name = อิสิดอร์ อิซาค ราบี
146,658

การแก้ไข