ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มวยไท่เก๊กตระกูลอู่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
เนื่องจากในอดีตอาจาย์ผู้สอนมวยไทเก็กตระกูลอู่ได้รับศิษย์ค่อนข้างน้อย วิทยายุทธ์ชนิดนี้จึงเผยแพร่ในวงจำกัด สำหรับในประเทศไทยมีการเชิญอาจารย์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาฝึกสอนที่สวนลุมพินี
 
{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
คณิต ครฑหงษ์(2527).มวยไทเก๊ก.สำนักพิมพ์สุขภาพใจ,กรุงเทพฯ
หลี่ เว่ย หมิง (ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์).ประวัติมวยไทเก็กสกุลอู่.ชมรมมวยไทเก็กสกุลอู่แห่งประเทศไทย,กรุงเทพฯ
{{จบอ้างอิง}}
==แหล่งข้อมูลอื่น==
*[http://www.wuhaotaichi.in.th/ สมาคมมวยไทเก็กตระกูลอู่แห่งประเทศไทย]
5

การแก้ไข