ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กำแพงเพชร (แก้ความกำกวม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
*[[อุทยานประวัติศาสตร์กำเเพงเพชร]]
*[[แหล่งมรดกโลกสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร]]
*ชื่อถนนในกรุงเทพมหานคร
*[[ถนนกำแพงเพชร]] [[ถนนกำแพงเพชร 1]] [[ถนนกำแพงเพชร 2]] [[ถนนกำแพงเพชร 3]] [[ถนนกำแพงเพชร 4]] (บริเวณจตุจัตร) [[ถนนกำแพงเพชร 5]] (เลียบทางรถไฟขนานกับถนนสวรรคโลก) [[ถนนกำแพงเพชร 6]] (เลียบทางรถไฟขนานกับถนนวิภาวดีรังสิต) [[ถนนกำแพงเพชร 7]] (เลียบทางรถไฟขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่) ในกรุงเทพมหานคร
**[[ถนนกำแพงเพชร]]
* [[กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน]] - พระราชโอรสใน[[รัชกาลที่ 5]]
**[[ถนนกำแพงเพชร 1]]
**[[ถนนกำแพงเพชร 2]]
**[[ถนนกำแพงเพชร 3]]
**[[ถนนกำแพงเพชร 4]] (บริเวณจตุจัตร)
**[[ถนนกำแพงเพชร 5]] (เลียบทางรถไฟขนานกับถนนสวรรคโลก)
**[[ถนนกำแพงเพชร 6]] (เลียบทางรถไฟขนานกับถนนวิภาวดีรังสิต)
**[[ถนนกำแพงเพชร 7]] (เลียบทางรถไฟขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่)
* [[กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน]] - พระราชโอรสใน[[รัชกาลที่ 5]]
 
{{แก้กำกวม}}
ผู้ใช้นิรนาม