ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิทินจันทรคติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต แก้ไข: id:Kalender candra)
'''ปฏิทินจันทรคติ''' เป็นคำใช้เรียกรูปแบบการใช้[[ปฏิทิน]]รูปแบบหนึ่ง โดยใช้[[ดิถี]]ของดวงจันทร์เพื่อบอกข้างขึ้นข้างแรมบอกเดือน ซึ่งในปัจจุบันระบบปฏิทินที่ใช้รูปแบบนี้ได้เปลี่ยนมาใช้ในรูปแบบ[[ปฏิทินสุริยจันทรคติ]]แทนที่ โดยส่วนของจันทรคติใช้งานเฉพาะอ้างอิงวันสำคัญทางศาสนา หรือเทศกาลฉลองตามประเพณีดั้งเดิม เช่นใน[[ปฏิทินจีน]] [[ปฏิทินฮิบรู]] [[ปฏิทินฮินดู]]
 
ปฏิทินจันทรคติในหนึ่งเดือนจะนับตามการโคจรรอบโลกของดวงจันทร์ ซึ่งประมาณ 29 วันครึ่ง ซึ่งในหนึ่งปีจะแบ่งเป็น 12 เดือนซึ่งมีทั้งหมด 354 วัน โดยวันจะน้อยกว่า[[ปฏิทินสุริยคติ]] 11 หรือ 1210 วันเศษ ซึ่งเมื่อถึงปีที่จำนวนวันที่เกินมาครบประมาณ 3029.5 วันเศษ จะมีการเพิ่มเดือนเข้ามาอีกหนึ่งเดือน ซึ่งทำให้ปีนั้นมี 384 วัน ตัวอย่างเช่นใน[[ปฏิทินจันทรคติไทย]] จะเรียกว่า[[อธิกมาส]] โดยจะเพิ่ม[[เดือน 8]] เข้ามาอีกหนึ่งเดือนซึ่งเรียกว่า เดือน 8/8 (หรือ 8-8๘ หรือ ๘๘ ก็เขียน) โดยในปีนั้นจะมี 13 เดือน
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม