ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเวียนเทียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
 
'''การเวียนเทียน''' คือการเดินเวียนรอบ[[ปูชนียสถาน]]สำคัญ เช่น [[อุโบสถ]] [[วิหาร]] หรือ[[พระพุทธรูป]] เพื่อระลึกถึงคุณของ[[พระรัตนตรัย]]ในวันสำคัญต่างๆ โดยใช้[[เทียน]][[ธูป]]และ[[ดอกไม้]]เป็นเครื่องสักการะบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ ขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึง[[พระพุทธ]]คุณ ด้วยการสวดบท''[["อิติปิโส''"]] ระลึกถึง[[พระธรรม]]คุณ ด้วยการสวด''สวากขาโต'' และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวด''สุปะฏิปันโน'' จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม