ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพฤหัสบดี"

ย้อนกลับไปรุ่นของ Taweetham ด้วยสจห.: ลบโฆษณา
(ย้อนกลับไปรุ่นของ Taweetham ด้วยสจห.: ลบโฆษณา)
* เทพย์ สาริกบุตร และคณะ.พรหมชาติ ฉบับราษฎร์. กรุงเทพฯ:สำนักงาน ลูก ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป.
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.siamganesh.com/ รวมรูปเทพเจ้า ตำนาน คาถา สวดมนต์บูชาเทพเจ้าศาสนาพราหมณ์-ฮินดู]
 
{{เทวดา}}
19,484

การแก้ไข