ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การมหาชน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ]] <!-- (The Gem and Jewelry Institute of Thailand) -->
* [[สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน]] <!-- (Assets Capitalization Bureau) -->
* [[สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร]] (ARDA), สวก. <!-- (Agricultural Research Development Agency) -->
* [[สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ]] (GISTDA) <!-- (Geo-Informatics and Space Technology Development Agency) -->
* [[สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา]] <!-- (Office for National Education Standards and Quality Assessment) -->
60

การแก้ไข