ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วุฒิสภา"

เพิ่มขึ้น 1,052 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
(โรบอต ลบ: pl:Senat)
 
== ความหมายในประเทศไทย ==
ในการกลั่นกรองกฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี หรือเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาโดยไม่มีการลงมติ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) ยังได้บัญญัติให้วุฒิสภามีอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะอีกหลายประการ คือ การพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งต่าง ๆ
 
 
== วุฒิสภาแห่งชาติในโลก ==
ผู้ใช้นิรนาม