ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พยอม สีนะวัฒน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| birth_place = [[จังหวัดศรีสะเกษ]]
| death_date = [[25 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2551]]
| death_place = [[โรงพยาบาลแมคคอร์มิครามาธิบดี]] [[จังหวัดเชียงใหม่กรุงเทพมหานคร]]
| residence =
| residence = [[โรงพยาบาลรามาธิบดี]] [[กรุงเทพมหานคร]]
| nationality = ไทย
| known_for = [[ศิลปินแห่งชาติ]] สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะงานผ้า) ปี พ.ศ 2530
ผู้ใช้นิรนาม