ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หินโผล่"

(หน้าใหม่: === [[{{subst:SUBPAGENAME}}]] === :''[[{{subst:SUBPAGENAME}}]] ถูกเสนอเมื่อ {{subst:#time:j F พ.ศ. xkY}} และจะได้รับกา...)
 
=== [[หินโผล่]] ===
:''[[หินโผล่]] ถูกเสนอเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 และจะได้รับการพิจารณาภายในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553''
: '''เสนอชื่อโดย''' [[ผู้ใช้:Sheliyawan|Sheliyawan]]
;สนับสนุน <!--ลงชื่อสนับสนุน พร้อมเหตุผลประกอบ-->
#
#
;คัดค้าน<!--ลงชื่อคัดค้าน พร้อมเหตุผลประกอบ-->
#
#
 
;เสนอแนะการปรับปรุง
#
หินโผล่ หรือ outcrop คือชั้นหิน(bedrock) ที่โผล่พ้นผิวดินขึ้นมา บางแห่งถูกปกคลุมด้วยตะกอนพื้นผิว เช่น ตะกอนน้ำพา หรือพวกพืชพรรณต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถเห็นหินโผล่ได้ชัดเจน อย่างไรก็ตามตะกอนที่คลุมชั้นหินโผล่นี้มักถูกกัดกร่อน(erosion) โดยจะโผล่ให้เห็นได้ง่ายตามบริเวณที่มีอัตราการผุพัง(weathering)สูง เช่น ไหล่เขาที่มีความชัน ขอบฝั่งแม่น้ำ หรือบริเวณที่มีการเคลื่อนตัวของแผ่นนเปลือกโลก นอกจากนี้ยังเกิดจากการกระทำของมนุษย์เช่นกัน เช่น การขุดถมสร้างถนน
หินโผล่นี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงการเรียงตัวของชั้นหินตะกอนที่สำคัญและใช้ทำแผนที่ธรณีวิทยา(geologic map) รวมทั้งบอกถึงประวัติทางธรณี ณ จุดที่มีหินโผล่ โดยศึกษาโครงสร้างธรณีจากแนวการวางตัวของหินโผล่ ได้แก่ ระนาบชั้นหิน(bedding plane), แกนคดโค้ง(fold axis), การเรียงตังของตะกอน(foliation)
13

การแก้ไข