ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หอเกียรติยศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''หอเกียรติยศ''' บางครั้งอาจเรียก '''"หอเรืองนาม"''' (Hall of fame) หมายถึง[[พิพิธภัณฑ์]]ประเภทหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูบุคคลที่มุ่งมั่นอย่างสูงที่ได้ประกอบคุณงามความดีและมีความวิริยะสูงสุดจนประสบผลสำเร็จในกิจกรรมสาขาต่างๆ ในบางกรณี หอเกียรติยศอาจประกอบด้วยห้องโถงและห้องต่างๆ หรือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและแสดงสิ่งเชิดชูเกียรติยศของผู้ได้รับการยกย่อง เช่น รูปปั้น โล่ ถ้วยรางวัล เข็มขัดแชมเปี้ยน รวมทั้งสิ่งของที่ระลึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่หอเกียรติยศบางแห่งก็ทำเพียงแต่แสดงรูปปั้นท่อนบนพร้อมการจารึกชื่อบุคคลผู้ได้รับการเชิดชูจากตามประเภทที่หอแห่งนั้นๆ ดำเนินการโดยไม่แสดงสิ่งของ เช่น ที่วิหารวาลฮาลลา
 
 
*หอเกียรติเฉพาะด้นอื่นๆ เช่น ด้าน[[การประดิษฐ์คิดค้น]]
 
ในแต่ละประเภทจะแบ่งย่อยลงไป เช่นด้านกีฬา แบ่งลงไปตามชนิดกีฬา ดังที่[[มิกกี แมนเทิล]] นักเบสบอลอเมริกันได้รับการบรรจุชื่อไว้ใน"หอเกียรติยศเบสบอลแห่งชาติ" เป็นต้น ผู้ดำเนินการหรือเจ้าของหอเกียรติยศอาจเป็นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แต่ส่วนใหญ่มักเป็นองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมของผู้ประกอบกิจกรรมนั้นๆ ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เช่นหอเกียรติยศนักเขียนภาพการ์ตูนแคนาดา, หอเกียรติยศกอล์ฟแห่งโลก ฯลฯ
 
[[Image:Walhalla innen.jpg|thumb|ห้องโถงหอเกียรติยศวิหารวาลฮาลลา ประเทศเยอรมัน]]
3,498

การแก้ไข