ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชะวากทะเล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
เนื้อหาโดยส่วนใหญ่ดัดแปลงและแปลมาจาก Estuary ใน [http://en.wikipedia.org/wiki/Estuary]
[http://www.niot.res.in/m5/mbic/me/zones/estuary.htm]
[http://www.rmutphysics.com/CHARUD/naturemystery/sci3/geology/chp_10.pdf]
 
[[หมวดหมู่:น้ำ]]
10

การแก้ไข