ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอลิมปิกฤดูร้อน 1980"

{||width=20|
|valign=top|
* {{flagIOC|AFG|ฤดูร้อน 1980|11}}
* {{flagIOC|ALG|ฤดูร้อน 1980|59}}
* ''{{flagIOC|AND|ฤดูร้อน 1980|2}}''
* {{flagIOC|ANG|ฤดูร้อน 1980|13}}
* ''{{flagIOC|AUS|ฤดูร้อน 1980|126}}''
* {{flagIOC|AUT|ฤดูร้อน 1980|89}}
* ''{{flagIOC|BEL|ฤดูร้อน 1980|61}}''
* {{flagIOC|BEN|ฤดูร้อน 1980|17}}
* {{flagIOC|BOT|ฤดูร้อน 1980|7}}
* {{flagIOC|BRA|ฤดูร้อน 1980|109}}
* {{flagIOC|BUL|ฤดูร้อน 1980|295}}
* {{flagIOC|BIR|ฤดูร้อน 1980|2}}
* {{flagIOC|CMR|ฤดูร้อน 1980|26}}
* {{flagIOC|COL|ฤดูร้อน 1980|23}}
* {{flagIOC|CGO|ฤดูร้อน 1980|23}}
* {{flagIOC|CRC|ฤดูร้อน 1980|30}}
* {{flagIOC|CUB|ฤดูร้อน 1980|216}}
* {{flagIOC|CYP|ฤดูร้อน 1980|14}}
* {{flagIOC|TCH|ฤดูร้อน 1980|216}}
* ''{{flagIOC|DEN|ฤดูร้อน 1980|63}}''
* {{flagIOC|DOM|ฤดูร้อน 1980|6}}
* {{flagIOC|ECU|ฤดูร้อน 1980|11}}
* {{flagIOC|ETH|ฤดูร้อน 1980|41}}
* {{flagIOC|FIN|ฤดูร้อน 1980|124}}
* ''{{flagIOC|FRA|ฤดูร้อน 1980|125}}''
* {{flagIOC|GDR|ฤดูร้อน 1980|362}}
* ''{{flagIOC|GBR|ฤดูร้อน 1980|231}}''
|width=20|
|valign=top|
* {{flagIOC|GRE|ฤดูร้อน 1980|42}}
* {{flagIOC|GUA|ฤดูร้อน 1980|10}}
* {{flagIOC|GUI|ฤดูร้อน 1980|9}}
* {{flagIOC|GUY|ฤดูร้อน 1980|8}}
* {{flagIOC|HUN|ฤดูร้อน 1980|279}}
* {{flagIOC|ISL|ฤดูร้อน 1980|9}}
* {{flagIOC|IND|ฤดูร้อน 1980|74}}
* {{flagIOC|IRQ|ฤดูร้อน 1980|44}}
* {{flagIOC|IRL|ฤดูร้อน 1980|48}}
* {{flagIOC|ITA|ฤดูร้อน 1980|163}}
* {{flagIOC|JAM|ฤดูร้อน 1980|18}}
* {{flagIOC|JOR|ฤดูร้อน 1980|4}}
* {{flagIOC|PRK|ฤดูร้อน 1980|50}}
* {{flagIOC|KUW|ฤดูร้อน 1980|58}}
* {{flagIOC|LAO|ฤดูร้อน 1980|19}}
* {{flagIOC|LIB|ฤดูร้อน 1980|17}}
* {{flagIOC|LES|ฤดูร้อน 1980|5}}
* {{flagIOC|LBR|ฤดูร้อน 1980|7}}
* {{flagIOC|LBA|ฤดูร้อน 1980|32}}
* ''{{flagIOC|LUX|ฤดูร้อน 1980|3}}''
* {{flagIOC|MAD|ฤดูร้อน 1980|11}}
* {{flagIOC|MLI|ฤดูร้อน 1980|7}}
* {{flagIOC|MLT|ฤดูร้อน 1980|8}}
* {{flagIOC|MEX|ฤดูร้อน 1980|45}}
* {{flagIOC|MGL|ฤดูร้อน 1980|43}}
* {{flagIOC|MOZ|ฤดูร้อน 1980|14}}
* {{flagIOC|NEP|ฤดูร้อน 1980|11}}
|width=20|
|valign=top|
* ''{{flagIOC|NED|ฤดูร้อน 1980|86}}''
* {{flagIOC|NZL|ฤดูร้อน 1980|5}}
* {{flagIOC|NCA|ฤดูร้อน 1980|5}}
* {{flagIOC|NGR|ฤดูร้อน 1980|44}}
* {{flagIOC|PER|ฤดูร้อน 1980|30}}
* {{flagIOC|POL|ฤดูร้อน 1980|320}}
* ''{{flagIOC|POR|ฤดูร้อน 1980|11}}''
* ''{{flagIOC|PUR|ฤดูร้อน 1980|3}}''
* {{flagIOC|ROU|ฤดูร้อน 1980|243}}
* ''{{flagIOC|SMR|ฤดูร้อน 1980|17}}''
* {{flagIOC|SLE|ฤดูร้อน 1980|14}}
* {{flagIOC|SEN|ฤดูร้อน 1980|32}}
* {{flagIOC|SEY|ฤดูร้อน 1980|11}}
* ''{{flagIOC|ESP|ฤดูร้อน 1980|159}}''
* {{flagIOC|SRI|ฤดูร้อน 1980|4}}
* {{flagIOC|SWE|ฤดูร้อน 1980|148}}
* ''{{flagIOC|SUI|ฤดูร้อน 1980|84}}''
* {{flagIOC|SYR|1980|69}}
* {{flagIOC|TAN|ฤดูร้อน 1980|41}}
* {{flagIOC|TRI|ฤดูร้อน 1980|9}}
* {{flagIOC|UGA|ฤดูร้อน 1980|13}}
* {{flagIOC|URS|ฤดูร้อน 1980|506}}
* {{flagIOC|VEN|ฤดูร้อน 1980|38}}
* {{flagIOC|VIE|ฤดูร้อน 1980|30}}
* {{flagIOC|YUG|ฤดูร้อน 1980|162}}
* {{flagIOC|ZAM|ฤดูร้อน 1980|40}}
* {{flagIOC|ZIM|ฤดูร้อน 1980|46}}
|}
 
55,308

การแก้ไข