ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โกเมน"

 
=== ไพโรป (Pyrope) ===
จะมี สีส้มอมแดง ถึงแดงอมม่วงเล็กน้อย สีสดกว่าการ์เนตชนิดอื่น (Cr3+, Fe2+) มีแหล่งกำเนิดสำคัญบริเวณ[[อัฟริกาใต้]] [[ชกโกสโลวาเกียเชโกสโลวาเกีย]] และ[[แทนซาเนีย]] ซึ่งเราสามารถจำแนกความแตกต่างของไพโรปออกจากการ์เนตอื่น ๆ โดยใช้
 
* ค่าดัชนีหักเห 1.720 - 1.756 ปรกติ 1.746