ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
[[หมวดหมู่:การเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:คตส.| ]]
{{โครงการเมือง}}
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยรังสิต]]
{{โครงการเมือง}}
[[en:Assets Examination Committee (Thailand)]]
365,778

การแก้ไข