ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมขุนสุเรนทรพิทักษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| วันสวรรคต =
| พระราชบิดา = [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ]]
| พระราชมารดา = กรมหลวงราชานุรักษ์
| พระมเหสี =
| พระราชสวามี =
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:'''<br />''ไม่มีข้อมูล''
|-
| rowspan="4" align="center"| '''พระชนนี:'''<br />''ไม่มีข้อมูล''กรมหลวงราชานุรักษ์
| rowspan="2" align="center"| '''พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />''ไม่มีข้อมูล''
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />''ไม่มีข้อมูล''