ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
นอกจากนั้น ได้ทำการวิจัยด้านการผลิตเพคตินจากเปลือกส้มโอซึ่งเป็นของเหลือทิ้งจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในท้องถิ่นและนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยาและพัฒนาเป็นระบบนำส่งยารูปแบบใหม่ๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และการใช้ประโยชน์เชิงสุขภาพ
 
งานวิจัยในกลุ่มวิจัยพอลิเมอร์ธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมยา (PBiG) เน้นการใช้ประโยชน์จากพอลิเมอร์ธรรมชาติ เช่น เพคติน ([http://en.wikipedia.org/wiki/Pectin pectin]), ไคโตแซน (chitosan), อัลจิเนต (alginate), [[เชลแล็ก]] (shellac) เป็นต้น
 
 
25

การแก้ไข