ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลภาษีอากร (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
เป็นศาลที่ตั้งขึ้นเมื่อ [[พ.ศ. 2530]] มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีภาษีอากร ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างจาก[[คดีแพ่ง]]ทั่วไป เพราะเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับรัฐอันเนื่องมาจากการเก็บภาษีอากร การอุทธรณ์ในคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลภาษีอากรให้อุทธรณ์ไปยัง[[ศาลฏีกา]] ไม่ต้องผ่านศาลอุทธรณ์เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินคดี
[[หมวดหมู่:ศาล]]
การอุทรณ์ในคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลภาษีอากรให้อุทรณ์ไปยังศาลฏีกา ไม่ต้องผ่านศาลอุทรณ์เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินคดี