ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องกระทบ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*'''ยุคกลาง''' ดนตรีถูกจำกัดอยู่เพียงการร้องเพลงเพื่อศาสนาเท่านั้น ทำให้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก แต่จะพบในลักษณะที่เป็นของเล่น หรือเครื่องส่งสัญญาณต่างๆ เช่น กระดิ่ง หรือระฆัง
*'''ยุคกลางตอนปลาย''' เพลงนอกศาสนาเริ่มมีถือกำเนิดขึ้น แต่เครื่องกระทบยังคงไม่ได้รับความนิยม ที่พอจะรู้จักและพบในช่วงนี้คือ กลอง Tabor เป็นกลองขนาดเล็กที่ใช้ตีประกอบการเป่าขลุ่ย ที่ได้รับอิทธิพลจากตุรกี, [[แทมบูรีน]] (Tambourine) และ[[กลองทิมปานี]] (Timpani) หรือเรียกว่า แคทเทิลดรัมส์ (Kettledrums)ซึ่งจะใช้ในราชสำนักและพิธีกรรมทางศาสนา ต่อมาปีค.ศ.1670 มีการนำเครื่องกระทบเข้ามาใช้ใน[[วงออร์เคสตรา]] โดยกลองทิมปานีได้รับการยอมรับมากที่สุด เครื่องกระทบจึงเริ่มมีบทบาทมากขึ้น
*'''[[ยุคโรแมนติก (ดนตรี)|ยุคโรแมนติก]]''' เครื่องกระทบมีบทบาทมากขึ้น และได้รับการพัฒนาขึ้นด้วย โดยการเปลี่ยนแปลงให้มีหลายชนาด และหลายๆ เสียง เช่น แทมบูรีน, ไซโลโฟน, ระฆังราว (Tubular Bell), คัสทาเนท (Castanets)หรือกรับสเปน
*'''ยุคสมัยใหม่''' (Modern) ใยยุคนี้มีการปรับปรุงและก่อสร้างกลไกต่างๆ ให้กับเครื่องกระทบเพื่อตอบสนองการใช้งานของคีตกวี เช่น การเปลี่ยนเสียงของกลองทิมปานี
*'''ศตวรรษที่ 20''' กลองหนังถูกพัฒนาเป็น[[กลองชุด]] (Drums Set) และไซโลโฟน ได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมเรียกว่า [[ไวบราโฟน]] (Vibraphone) และมาริมบา (Marimba)
400

การแก้ไข