ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กฎการอนุรักษ์"

remove {{โครงฟิสิกส์}}, this article was completely translated from en:
(stub -> โครงฟิสิกส์)
(remove {{โครงฟิสิกส์}}, this article was completely translated from en:)
<!--{{โครงฟิสิกส์}}-->
 
'''กฎการอนุรักษ์''' (conservative laws) ในเชิง[[ฟิสิกส์]]กล่าวถึงปริมาณบางอย่างในระบบปิด ซึ่งมีค่าคงที่ไม่ว่าระบบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตัวอย่างของกฎการอนุรักษ์ซึ่งเป็นจริงเสมอได้แก่
1,661

การแก้ไข