ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสัทธรรมวิทยาตถาคต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''พระสัทธรรมวิทยาตถาคต''' เป็น[[พระพุทธเจ้า]]องค์หนึ่งตามความเชื่อของชาวพุทธ[[มหายาน]] พระนามของพระองค์หมายถึงพระตถาคตเจ้าผู้ทรงรอบรู้แจ้งใน[[พระธรรม]]อันประเสริฐ บางคัมภีร์ระบุพระนามของพระองค์เป็น พระสัทธรรมประภาตถาคต ไม่ปรากฏพระพุทธรูปของพระองค์เป็นพิเศษ โดยมากจะนับถือพระองค์คู่ไปกับ[[พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์]]
 
ในคัมภีร์สหัสภุชสหัสเนตรอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ไวปุลยสมบูรณอภิญจนมหากรุณาจิตรธารณีสูตร กล่าวถึงพระองค์ว่าทรงเป็นพระพุทธเจ้าในอดีต ตรัสรู้ในกาลที่ล่วงมาแล้วนานมาก แต่ยังทรงมีจิตเมตตาต่อสัตว์โลกจึงได้เนรมิต[[พระโพธิสัตว์]]จำนวนมากมาโปรดสัตว์รวมทั้งพระอวโลกิเตศวร ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงถึงแนวคิดของมหายานเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์แบบหนึ่งว่า พระโพธิสัตว์เกิดจากพระพุทธเจ้า
 
== อ้างอิง ==
5,820

การแก้ไข