ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลิขิต เอกมงคล"

 
== ผลงานละครโทรทัศน์ ==
*[2525] [[จดหมายจากเมืองไทย]] ช่อง 7 ร่วมกับ [[ดิลกดวงใจ ทองวัฒนาหทัยกาญจน์]], [[ปัญญา นิรันดร์กุล]]
*[2531] [[จำเลยรัก]] ช่อง 7 คู่กับ [[สาวิตรี สามิภักดิ์]]
*[2532] [[ท่าฉลอม]] ช่อง 9 คู่กับ [[ลีลาวดี วัชโรบล]]
ผู้ใช้นิรนาม