ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ราชมงคลเกมส์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| image =
| above = [[ภาพ:ASpacer.gif|1px]]
| group1 = กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
| group1 = ครั้งที่ 1 - 10
| list1 = [[กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1|2526]] • [[กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2|2527]] • [[กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3|2528]] • [[กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4|2529]] • [[กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5|2530]]
| list1 = [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 1|2507]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 2|2508]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 3|2511]] •
| group2 = กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย
[[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 4|2512]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 5|2513]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 6|2514]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 7|2516]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 8|2521]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 9|2524]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 10|2525]]
| list2 = [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 6|2531]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 7|2532]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 8|2533]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 9|2534]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 10|2535]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 11|2536]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 12|2537]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 13|2538]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 14|2539]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 15|2540]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 16 (2541)|2541]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 16 (2542)|2542]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 17|2543]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 18|2544]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 19|2545]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 20|2546]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 21|2547]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 22|2548]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 23|2549]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 24|2550]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 25|2551]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 26|2552]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 27|2553]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 28|2554]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่
| group2 = ครั้งที่ 11 - 20
29|2555]]
| list2 = [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 11|2526]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 12|2527]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 13|2528]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 14|2530]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 15|2532]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 16|2534]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 17|2536]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 18|2538]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 19|2540]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 20|2542]]
| group3 = ครั้งที่ 21 - 30
| list3 = [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 21|2544]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 22|2547]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 23|2548]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 24|2550]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 25|2552]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 26|2554]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 27|2556]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 28 |2558]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 29|2560]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่
20|2562]]
| seealso =
}}<noinclude>
52,234

การแก้ไข