ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาพยนตร์อิสระ"

* ''[[ผีอมตะ|The Evil Dead]]'' ([[ค.ศ. 1981]])
* ''[[เติมเจ็บเต็มอารมณ์|East Palace, West Palace]]'' ([[ค.ศ. 1996]])
* ''[[สุราแปลว่าเหล้า|Trees Lounge]]'' (ค.ศ. 1996)
* ''[[สี่เลือดบ้า มือใหม่หัดปล้น|Lock, Stock and Two Smoking Barrels]]'' ([[ค.ศ. 1998]])
* ''[[สอดรู้ สอดเห็น สอดเป็น สอดตาย|The Blair Witch Project]]'' ([[ค.ศ. 1999]])
ผู้ใช้นิรนาม