ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชการ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ใส่ลิงก์ข้ามภาษาด้วยบอต)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
{{globalize}}
 
'''ราชการ''' (สำหรับประเทศที่[[ราชาธิปไตย|มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข]]) หรือ '''รัฐการ''' (สำหรับประเทศที่[[สาธารณรัฐ|ไม่ได้มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข]]) เป็นระบบการทำงานอย่างหนึ่งของรัฐ หมายถึง การงานของพระมหากษัตริย์หรือรัฐบาล รวมไปถึงของทหารและตำรวจซึ่งอาจเรียกแยกเฉพาะว่า "ราชการฝ่ายทหาร" หรือ "รัฐการฝ่ายทหาร" แล้วแต่กรณี
::''บทความนี้มีชื่อเรียกสองอย่างตามระบบการปกครองเฉพาะถิ่นซึ่งอธิบายไว้ตอนต้นแล้ว แต่จะเรียกเฉพาะชื่ออันเป็นที่เข้าใจในประเทศไทยชื่อเดียว''
 
'''ราชการ''' (สำหรับประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข) หรือ'''รัฐการ''' (สำหรับประเทศที่ไม่ได้มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข) เป็นระบบการทำงานอย่างหนึ่งของรัฐ หมายถึง การงานของพระมหากษัตริย์หรือรัฐบาล รวมไปถึงของทหารและตำรวจซึ่งอาจเรียกแยกเฉพาะว่า "ราชการฝ่ายทหาร" หรือ "รัฐการฝ่ายทหาร" แล้วแต่กรณี
 
 
== ข้าราชการ ==
 
'''ข้าราชการ''' หรือ'''ข้ารัฐการ''' คือ บุคคลซึ่งทำงานอยู่ภายในระบบราชการหรือรัฐการแล้วแต่กรณี ส่วนองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่นั้นเรียก '''"ส่วนราชการ"''' หรือ '''"ส่วนรัฐการ'''
 
 
=== ชนิดของข้าราชการ ===
 
== ราชการของไทย ==
[[ภาพไฟล์:Emblem_thailand_garuda4.png|thumb|120px|right|ตราพระครุฑพ่าห์ สำหรับใช้เป็นตราหัวหนังสือราชการไทย (แบบที่นิยมใช้กันมาก)]]
ราชการในประเทศไทยมีสัญลักษณ์ในเอกสารเป็นรูป "[[ครุฑ]]" (ครุฑพ่าห์) เป็นสัญลักษณ์หมายถึงพระราชบัลลังก์ และ[[ตราประจำแผ่นดินของไทย]] ใช้ประทับบนหัวจดหมายราชการ การบริหารราชการขึ้นอยู่แต่ละส่วนราชการ ภายใต้[[พระราชบัญญัติ]]บริหารส่วนราชการแต่ละส่วน เช่น พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน มีระเบียบบริหารราชการ อัตราเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนเป็นบัญชีต่างๆกันไป อีกทั้งมีการกำหนดเกณฑ์การเลื่อนลำดับชั้น งานหนังสือและสารบรรณ การเกษียณอายุ การเชิดชูเกียรติ เช่น การติดยศ การรับพระราชทาน[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]] ที่เฉพาะต่างกันไป [[งบประมาณ]] ที่ใช้ในระบบราชการ ส่วนหนึ่งมาจากงบประมาณแผ่นดินซึ่งนำจากการเก็บ[[ภาษี]]จากประชาชนทั่วประเทศ
 
 
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[ตราแผ่นดิน]]
 
[[หมวดหมู่:องค์กร]]