ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประวิช รัตนเพียร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* มีส่วนสำคัญในการผลักดัน : Thailand : Medical Hub of Asia
* พ.ศ. 2548 - กรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาระที่ 1
* พ.ศ. 2548 - 2549 - ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ]] (2 สิงหาคม 2548) มีส่วนสำคัญในการผลักดัน : การสร้างความตระหนักของสังคมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ รายการ Mega Clever
* มีส่วนสำคัญในการผลักดัน : การสร้างความตระหนักของสังคมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ รายการ Mega Clever
* พ.ศ. 2551 - [[กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน]] BOI,ประธานอนุกรรมการนโยบายและพิจารณาส่งเสริมการลงทุน
==ปัจจุบัน==
ผู้ใช้นิรนาม