ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยุสมัครเล่น"

"กิจการวิทยุสมัครเล่น" ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างแท้จริงเมื่อ วันที่ [[4 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2530]] จากการประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 นับได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้มีการติดต่อสื่อสารแบบ "[[นักวิทยุสมัครเล่น]]" อย่างแท้จริงขึ้นในประเทศไทย โดยกำหนดสัญญาณเรียกขานที่เป็นสากลตามข้อกำหนดของ [[สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ]] <!--([[ITU]]) ชื่อหลักเป็นชื่อไทย น่าจะย่อเป็นภาษาไทยครับ-->
 
ซึ่งกำหนดให้ประเทศไทยใช้สัญญาณเรียกขานที่ขึ้นต้นด้วย "'''[[คำนำหน้าสัญญาณเรียกขานของประเทศ | HS]]'''" และในเวลาต่อมาได้กำหนดสัญญาณเรียกขาน "'''[[คำนำหน้าสัญญาณเรียกขานของประเทศ|E2]]'''" เพิ่มให้กับประเทศไทย <ref>[http://life.itu.int/radioclub/rr/ap42.htm ตารางกำหนดคำนำหน้าสัญญาณเรียกขานของประเทศโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ]</ref>
 
== กิจกรรมต่างๆ ของนักวิทยุสมัครเล่น ==
11

การแก้ไข