ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต เพิ่ม: war:Ospital)
 
'''โรงพยาบาล''' หรือ '''สถานพยาบาล''' หรือ '''ศูนย์การแพทย์''' เป็นสถานที่สำหรับให้บริการด้าน[[สุขภาพ]] โดยมักที่จะมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วย หรือ[[โรค]]ต่างๆ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ
 
 
== ประเภทของโรงพยาบาล ==
 
[[กระทรวงสาธารณสุข]] ได้แบ่งประเภทของโรงพยาบาลออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
 
#'''โรงพยาบาลมหาราช''' เป็นโรงพยาบาลประจำภูมิภาคขนาดใหญ่พิเศษ มีขีดความสามารถระดับตติยภูมิขั้นสูง มีจำนวนเพียง 500 เตียงขึ้นไป ในประเทศไทยมี 3 แห่ง คือ [[โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่]] (สังกัด[[กระทรวงศึกษาธิการ]]) [[โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช]] และ[[โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา]]
#'''โรงพยาบาลศูนย์''' เป็นโรงพยาบาลประจำภูมิภาคขนาดใหญ่ มีขีดความสามารถระดับตติยภูมิจนถึงตติยภูมิขั้นสูง มีจำนวนเตียง 500 เตียงขึ้นไป เช่น [[โรงพยาบาลขอนแก่น]] [[โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช]] [[โรงพยาบาลลำปาง]] เป็นต้น
#'''โรงพยาบาลทั่วไป''' เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วไป หรือประจำอำเภอขนาดใหญ่ มีขีดความสามารถระดับทุติยภูมิจนถึงทุติยภูมิขั้นสูง มี 2 ขนาด คือ 150-250 เตียง และขนาด 250-500 เตียง เช่น [[โรงพยาบาลน่าน]] [[โรงพยาบาลพิจิตร]] [[โรงพยาบาลแม่สอด]] [[โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา]] [[โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก]] เป็นต้น
#'''โรงพยาบาลชุมชน''' เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอทั่วไป มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิจนถึงทุติยภูมิ แบ่งเป็น 5 ขนาด คือ
##ขนาด 10-30 เตียง
##ขนาด 30-60 เตียง
##ขนาด 60-90 เตียง
##ขนาด 90-120 เตียง
##ขนาด 120-150 เตียง
 
== ดูเพิ่ม ==
 
{{โรงพยาบาลในประเทศไทย}}
 
[[หมวดหมู่:โรงพยาบาล| ]]
{{โครง}}
4,940

การแก้ไข