ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มอาการคุชิง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''กลุ่มอาการคุชชิง''' ({{Lang-en|Cushing's syndrome}}) บางครั้งเรียก hyperadrenocorticism หรือ hypercorticism เป็นความผิดปกติของ[[ระบบต่อมไร้ท่อ]]ที่ทำให้มีระดับฮอร์โมน[[คอร์ติซอล]]ในเลือดสูง (hypercortisolism) อาจเกิดจากการได้รับยา[[เสตียรอยด์]] หรือจากเนื้องอกที่หลั่งคอร์ติซอลหรือ[[adrenocorticotropic hormone|ฮอร์โมน adrenocorticotropic]] (ACTH) โรคหนึ่งเรียกว่า[[โรคคุ ชชิงที่ขึ้นกับต่อมใต้สมอง|โรคคุชชิง]]เป็นสาเหตุหนึ่งของกลุ่มอาการนี้ เกิดจากการมีเนื้องอก ([[อะดีโนมา]]) ที่[[ต่อมใต้สมอง]] แล้วหลั่งฮอร์โมน ACTH ปริมาณมากออกมาทำให้มีการสร้างคอร์ติซอลมาก เฉพาะโรคนี้สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด โรคนี้ได้รับการอธิบายโดยนายแพทย์ [[Harvey Cushing]] ในปีค.ศ. 1932<ref>{{cite journal |author=Cushing HW. |title=The basophil adenomas of the pituitary body and their clinical manifestations (pituitary basophilism). |journal=Bull Johns Hopkins Hosp |volume=50 |issue= |pages=137–95 |year=1932}}</ref>
 
กลุ่มอาการคุชชิงไม่ได้พบแต่ในเพียงมนุษย์เท่านั้นและยังพบได้บ่อยในสุนัขและม้าด้วย{{ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน}}
14,353

การแก้ไข