ผลต่างระหว่างรุ่นของ "IEEE 802.11b-1999"

เพิ่มขึ้น 72 ไบต์ ,  15 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
มาตรฐานการสื่อสารระดับที่สอง (จากทั้งหมด 7 ระดับ) ว่าด้วยเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทาง สื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กำหนดโดย Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.,[IEEE], พื่อใช้เป็นมาตรฐานในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
2

การแก้ไข