ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานธรณีภาค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.)
{{เก็บกวาด}}
คำว่า ฐานธรณีภาค ในภาษาอังกฤษคือ Asthenosphere มาจากภาษากรีก asthenēs(ไม่แข็งแรง)+ sphere เป็นส่วนที่มีลักษณะยืดหยุ่น ตั้งอยู่ในชั้นหินหนืดตอนบนของโลกและตั้งอยู่ใต้ชั้น[[ธรณีภาคภาค]] (Lithosphere) ฐานธรณีภาคมีขอบเขตที่ระดับความลึกระหว่าง 100 – 200 กิโลเมตรจากชั้นพื้นผิว แต่สามารถขยายตัวไปจนถึงระดับความลึก 400 กิโลเมตร
 
 
4

การแก้ไข