ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหมืองแม่เมาะ"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
เมื่อรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง [[การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย]] (กฟผ.) โดยรวมกิจการของ[[การลิกไนต์]] [[การไฟฟ้ายันฮี]] และ[[การไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ]] เข้าด้วยกัน เมื่อวันที่ [[1 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2512]] กฟผ. จึงได้รับโอนภาระหน้าที่ของทั้ง 3 องค์การมาดำเนินการทั้งหมด
 
ปัจจุบันเหมืองแม่เมาะได้ทำการขุดขนถ่านจำนวนประมาณ 15-17 ล้านตัน ส่งให้เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าหน่วยที่ 4 ถึง 13 จำนวน 910 หน่วย ของ[[โรงไฟฟ้าแม่เมาะ]] เพื่อผลิต[[กระแสไฟฟ้า]] และจ่ายไปยังจังหวัดต่าง ๆ
 
==การดำเนินกิจการ==
ผู้ใช้นิรนาม