ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้สมรส"

โรบอต แก้ไข: uk:Конкубінат; ปรับแต่งให้อ่านง่าย
(โรบอต เพิ่ม: is:Frilla, sl:Konkubinat, uk:Конкубіна)
(โรบอต แก้ไข: uk:Конкубінат; ปรับแต่งให้อ่านง่าย)
 
== อ้างอิง ==
* [[ราชบัณฑิตยสถาน]]. (2544). ''พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.'' (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์. ISBN 9748123758974-8123-75-8.
* [[ราชบัณฑิตยสถาน]]. (2546). ''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.'' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp>. (เข้าถึงเมื่อ: 11 มกราคม 2552).
* [[ราชบัณฑิตยสถาน]]. (ม.ป.ป.). ''ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน.'' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php>. (เข้าถึงเมื่อ: 11 มกราคม 2552).
[[sr:Конкубинат]]
[[sv:Konkubinat]]
[[uk:КонкубінаКонкубінат]]
[[yi:פילגש]]
[[zh:妾]]
117,007

การแก้ไข