ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัญญาประชาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
'''สัญญาประชาคม''' หมายถึง ความตกลงร่วมกันของประชาชน กลุ่มผลประโยชน์ร่วมกันหรือกลุ่มคนที่มีแนวความคิดเดียวกัน กับฝ่ายตรงข้าม เพื่อเป็นการแสวงความตกลงและทางออกของปัญหาซึ่งเป็นปัญหาที่มีผลกระทบในวงกว้างซึ่งหากปล่อยไว้อาจจะก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม มีนักคิดหลายคนที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนในการริเริ่มแนวคิดเรื่องสัญญาประชาคม เช่น จอห์น ล๊อค(John Locke)และ โทมัส ฮ๊อบบ์(Thomas Hobbes)ที่มาของแนวคิดเกิดจากสถานการณ์ในช่วงระยะเวลานั้น(ศตวรรษที่ ๑๗,๑๘) ได้มีความพยายามที่จะลดอำนาจกษัตริย์ในเรื่องการเก็บภาษีเอากับประชาชนเพื่อใช้ในการทำศึกสงคราม และพัฒนาต่อมาในเรื่องอื่นๆตามลำดับ
 
{{โครง}}
12,810

การแก้ไข