ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กินนร"

เพิ่มขึ้น 1,391 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
กินรีมีต้นกำเนิดที่แท้จริงเป็นมาอย่างไรนั้นยังไม่พบตำราไหนกล่าวไว้ชัดเจน แต่ในเทวะประวัติของพระพุธกล่าวไว้ว่า เมื่อท้าวอิลราชประพาสป่าแล้วหลงเข้าไปในเขตหวงห้ามของพระศิวะนั้น ท้าวอิลราช และบริวารถูกสาปให้แปลงเพศเป็นหญิงทั้งหมด ต่อมานางอิลา คือ ท้าวอิลราชถูกสาป และบริวารที่มาเล่นน้ำอยู่ใกล้อาศรมของพระพุธ เมื่อพระพุธเห็นนางเข้าก็ชอบ รับนางเป็นชายา และเสกให้บริวารของนางกลายเป็น กินรี โดยบอกว่าจะหาผลาหารให้กิน และจะหากิมบุรุษให้เป็นสามี แสดงว่า กิมบุรุษ หรือ กินนร และกินรีมีต้นกำเนิดมาจากการเศกของพระพุธ
 
ในหนังสือของ พี.ธอมัส กล่าวว่าที่เชิงเขาเมรุเป็นที่อยู่ของคนธรรพ์ กินร และสิทธิ์ และว่าคนธรรพ์กับกินนรเป็นเชื้อสายเดียวกัน ส่วนในภัลลาติชาดก กล่าวว่า กินนรมีอายุ ๑,๐๐๐ ปี และธรรมดากินนรนั้นย่อมกลัวน้ำเป็นที่สุด ซึ่งน่าจะขัดแย้งกับอุปนิสัยกินนรในเรื่องพระสุธน เพราะนางมโนห์ราชอบไปเล่นน้ำที่สระกลางป่าหิมพานต์ จึงถูกพานบุญดักจับตัวได้
 
และในกัลลาติชาดก ยังได้แปลงพวกกินนรออกเป็น 7 ประเภท คือ
* '''เทวกินนร''' เป็นพวกเทพกินนร ครึ่งเทวดาครึ่งนก เป็นประเภทที่คนไทยคุ้นเคย
* '''จันทกินนรา''' จากนิทานชาดก เรื่องจันทกินรี มีรูกกายเป็นคน แต่มีปีก
* '''ทุมกินนรา''' น่าจะเป็นพวกอาสัยอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้
* '''ทัณฑมาณกินนรา''' ชนิดนี้น่าจะมีอะไรคล้ายๆ นกทัณฑิมา ซึ่งเป็นนกปากยาวดุจไม้เท้าอยู่บนใบบัว
* '''โกนตกินนรา''' - ยังไม่ทราบว่ามีลักษณะใด
* '''สกุณกินนรา''' - น่าจะเป็นกินนรที่มีร่างท่อนบนเป็นคนท่อนร่างเป็นนก
* '''กัณณปาวรุณกินนรา''' - ยังไม่ทราบว่ามีลักษณะใด
 
== ศิลปะ ==
1,241

การแก้ไข