ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สารละลายในน้ำ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
# สารประกอบไนเตรต (NO<sub>3</sub><sup>−</sup>) และอะซีเตต (CH<sub>3</sub>COO<sup>−</sup>) ทั้งหมดสามารถละลายในน้ำ
# สารประกอบคลอไรด์ (Cl<sup>−</sup>) และซัลเฟต (SO<sub>4</sub><sup>2−</sup>) ส่วนใหญ่สามารถละลายในน้ำ ยกเว้นสารต่อไปนี้ AgCl, PbCl<sub>2</sub>, Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, BaSO<sub>4</sub>, PbSO<sub>4</sub> และ CaSO<sub>4</sub>
# สารประกอบคาร์บอเนต (CO<sub>3</sub><sup>2−</sup>) ฟอสเฟต (PO<sub>4</sub><sup>3−</sup>) ซัลไฟด์ (S<sup>2−</sup>) และไฮดรอกไซด์ (OH<sup>−</sup>) ส่วนใหญ่ไม่สามารถละลายในน้ำได้ ยกเว้นสารต่อไปนี้ LiOH, NaOH, KOH, NH<sub>3(aq)</sub>, Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> และ NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม