จุดเด่นของวิกิ คือการเชื่อมโยงหลายระดับ ทำให้ค้นคว้าได้ง่าย และยังสามารถอ่านภาษาอื่นๆ ได้ด้วย
 
ī==ปัญหา==
ปัญหาในการเขียนวิกิมีหลายเรื่อง พอจะประมวลได้ดังนี้
# ผู้เขียนยังมีแนวคิดไม่ตรงกัน ผู้ใช้ไม่ค่อยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ผู้ใช้นิรนาม