ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบระบายอากาศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ระบบการระบายอากาศ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ระบบระบายอากาศ)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ไฟล์:Chapelle sixtine.jpg|thumb|300px|ในการพยายามอนุรักษ์[[จิตรกรรมฝาผนัง]]ภายใน[[ชาเปลซิสติน]]ให้คงอยู่ได้อีกเป็นระยะเวลานานทางวาติกันก็ได้ติดตั้งระบบการระบายอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดโดยเฉพาะสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว หรือความชื้นที่เกิดขึ้นทันที่เปิดให้นักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่เข้ามาในห้องทุกเช้าและเมื่อกลุ่มสุดท้ายออกจากห้องในตอนบ่าย และอื่นๆ]]
 
'''ระบบการระบายอากาศ''' ({{lang-en|Ventilationventilation}}) คือการจัดระบบการถ่ายเทอากาศจากภายนอกอาคารเข้ามาภายในอาคาร ซึ่งไม่ควรจะสับสนกับคำว่า “ทางระบายอากาศ” ({{lang-en|Vent หรือ flue}}) ที่ใช้ในอุปกรณ์เช่นเครื่องปั่นผ้าให้แห้ง หรือ [[water heater|เครื่องทำน้ำร้อน]] “ทางระบายอากาศ” นำอากาศที่เกิดจากการทำความร้อนที่จะเป็นต้องกำจัดที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพออกนอกอาคาร ส่วนการเคลื่อนย้ายของอากาศระหว่างอากาศภายในอาคารและไม่ใช่ภายนอกอาคารเรียกว่า “การขนถ่ายอากาศ” ({{lang-en|transfer air}})
 
“การระบายอากาศ” ({{lang-en|Ventilation air}}) นิยามโดย[[American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers|สมาคมวิศวกรการทำความร้อน, การทำความเย็น และ การปรับอากาศแห่งสหรัฐอเมริกา]] หรือมาตรฐาน[[ASHRAE]] 62.1<ref>''ANSI/ASHRAE Standard 62.1, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality'', ASHRAE, Inc., Atlanta, GA, USA</ref> และ “[[ASHRAE Handbook|คู่มือ ASHRAE]]”<ref>''The ASHRAE Handbook'', ASHRAE, Inc., Atlanta, GA, USA</ref> ว่าคือระบบการระบายอากาศที่ใช้สำหรับให้อากาศในระดับที่เป็นที่ยอมรับตาม[[indoor air quality|คุณภาพอากาศภายใน]] (Indoor air quality หรือ IAQ)
5,233

การแก้ไข