ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนังสืออิเล็กทรอนิกส์"

| สามารถพกพาลำบาก และต้องเดินทางไปใช้ที่ห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศต่าง ๆ
|}
 
==เทคโนโลยีสำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์==
เทคโนโลยีสำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มี 3 ประเภท ดังนี้
===ฮาร์ดแวร์สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์===
คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากคอมพิวเตอร์แล้ว ปัจจุบันได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะที่พกพาได้ มีรูปทรงขนาด และราคาให้เลือกมากขึ้น โดยใช้กับซอฟต์แวร์ที่ใช้อ่านซึ่งสามารถสั่งซื้อ หรือดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต
===ซอฟต์แวร์สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์===
====ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์====
เป็นโปรแกรมที่ใช้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบที่บริษัทผลิต ส่วนใหญ่จะดาวน์โหลดได้ฟรีจากอินเทอร์เน็ต เช่น Acrobat eBook Reader, Acrobat Reader, Microsoft Reader, Palm Reader และ DNL Reader เป็นต้น
====ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์====
เป็นโปรแกรมที่ใช้ทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Adobe FrameMaker, Adobe PageMaker, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Adobe Acrobat Capture, The Read in Microsoft Reader add-in for Microsoft Word, The Palm Ebook, Studio authoring tool, DesktopAuthor, FlipAlbum เป็นต้น
===การจัดการซอฟต์แวร์สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์===
เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดการควบคุมระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Adobe Content Server 3, Microsoft Digital Asset Server, Palm, Retail Encryption Server Software เป็นต้น
 
[[หมวดหมู่:หนังสือ]]
[[หมวดหมู่:เอกสาร]]
1,241

การแก้ไข