ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิลาศ จันทร์พิทักษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ชื่อตัว = <!--พารามิเตอร์เก่า ยกเลิกการใช้งานสำหรับการใช้งานใหม่ แต่มีไว้เพื่อให้การแสดงผลของแม่แบบที่ใช้พารามิเตอร์เก่าแสดงได้ถูกต้อง-->
| ชื่อภาพ = 9444.jpg
| ขนาดภาพ =150px
| บรรยายภาพ =
| คำบรรยายภาพ = <!-- พารามิเตอร์เก่า ยกเลิกการใช้งานสำหรับการใช้งานใหม่ แต่มีไว้เพื่อให้การแสดงผลของแม่แบบที่ใช้พารามิเตอร์เก่าแสดงได้ถูกต้อง -->
| บุตร =
| ศาสนา = [[ศาสนาพุทธ|พุทธ]]
| การศึกษา = [[ปริญญาโท|ปริญญามหาบัณฑิต]] [[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] สาขาบริหารรัฐกิจ
| การงาน =
| สังกัด = [[พรรคประชาธิปัตย์]]
ผู้ใช้นิรนาม