ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออินทร์บุรี"

(โรบอต เพิ่ม: bpy:আম্ফোয়ে ইন বুরি)
 
== การสาธารณสุข ==
อำเภออินทร์บุรีมีโรงพยาบาล 3 แห่ง คือ และคลินิค เวชกรรม 7 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 11 แห่ง ร้านขายยาแผนโบราณ 4 แห่ง
* [[โรงพยาบาลอินทร์บุรี]] สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 280 เตียง
* [[โรงพยาบาลพูลผล]] อินทร์บุรี เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 30 เตียง
ผู้ใช้นิรนาม