ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของไทย"

| '''ลำดับ'''</br><small>(สมัย)</small> || '''รูป''' || '''รายนาม''' || '''ครม.</br>คณะที่''' || '''เริ่มวาระ''' || '''สิ้นสุดวาระ'''
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''1''' || [[ไฟล์:Logo_che02.gif|100px]] || '''[[บุญรอด บิณฑสันต์|นายบุญรอด บิณฑสันต์]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 32 ของไทย|32]]''' || [[19 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2515]] || [[14 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2516]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''2''' || [[ไฟล์:Logo_che02.gif|100px]]|| '''[[อรุณ สรเทศน์|นายอรุณ สรเทศน์]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 33 ของไทย|33]]''' || [[16 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2516]] || [[22 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2517]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 35 ของไทย|35]]''' || [[15 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2518]] || [[13 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2518]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''4''' ||[[ไฟล์:Logo_che02.gif|100px]] || '''[[ชาญ อังศุโชติ|พลโทชาญ อังศุโชติ]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 36 ของไทย|36]]''' || [[17 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2518]] || [[8 มกราคม]] [[พ.ศ. 2519]]
|-
| rowspan=2 bgcolor= | '''5''' || rowspan=2| [[ไฟล์:Logo_che02.gif|100px]] || rowspan=2| '''[[นิพนธ์ ศศิธร|นายนิพนธ์ ศศิธร]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 36 ของไทย|36]]''' || [[8 มกราคม]] [[พ.ศ. 2519]] || [[12 มกราคม]] [[พ.ศ. 2519]]
|-
56,703

การแก้ไข